40 16 56 62 mha@hyrdinden.dk

Reperation af skorstene

Med Isodor

Ældre, murede skorstene er ofte dårlige eller utætte som følge af tidens tand eller skorstensbrande. Skorstensfejeren i Odense leverer og monterer en skorstensforing, som udstøbes på stedet i den bestående skorsten. Isodor-foringen fremstilles af perlite, letbeton og er helt uden samlinger.

Støbe-granaten er central i Isodor/støbe metoden. Den rummer en vibrations-motor, der gør det muligt at vibrere og “stampe” letbetonen fast i den gamle skorsten, således at revner og sprækker lukkes under den gradvise hævning.

I den glidende udstøbnings-proces fjernstyrer montøren støbegranaten, der hæves manuelt. Centrering i lysning sker med indstilleligt styr. “Granaten” findes i bl.a. i følgende dimensioner: 13, 16, 18 og 20 cm Ø.

Vibrerings-metoden sikrer brand-stærk udstøbning af letbetonen og en glat rør-overflade. Den reducerede lysning og det isolerende støbemateriale betyder, at røgtemperaturen kan sænkes. Herved opfylder Isodor-foringen nutidens krav til brændsels-økonomien.

Har din skorsten en foring, som er gået i stykker, måske efter en brand, eller skal den bare tætnes, kan vi også klare det. Vi coater skorstene med ISOKERN tætningsmateriale.

Vi bruger Isodor til reparation og foring, læs mere om forløbet her: Isodor

Og husk du har nu mulighed for at bruge håndværkerfradraget til Isodor skorstensforing. Læs mere om denne mulighed her: Grønt håndværkerfradrag

Reparationen starter her

1. skridt i støbningen

Vibrator trækkes op

Støbningen fortsættes

Foringen er færdigstøbt.

Afslutning af toppen.

Kontakt Skorstensfejeren i Odense