40 16 56 62 mha@hyrdinden.dk

Er en skorsten i brug, skal den renses af skorstensfejeren i Odense mindst én gang om året.

Jf. bekendtgørelse nr. 541 af 22. maj. 2017 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder

Skorstensfejeren skal også kontaktes, hvis du skal have ny installation eller den eksisterende eller dele af denne skal udskiftes. Skorstensfejeren skal nemlig syne alle nye installationer, inden de tages i brug.
Bor du i et flerfamilieshus eller en erhvervsajendom, skal du forinden søge om byggetilladelse hos Odense Kommune.
Tilstoppede og tilsodede installationer giver en ujævn opvarmning af huset,  øget energiforbrug og giver store  gener. Der er desuden større risiko for brand i misligholdte skorstene/ildsteder.

Det er derfor vigtigt, at din installation bliver fejet og efterset med jævne mellemrum.

Hvor ofte skal skorstenen fejes?

Det afhænger af installations størrelse.
Store skorstene skal fejes oftere end små.
Som almindelig husejer skal du regne med at få besøg af skorstensfejeren en til to gange om året.
Spørg skorstensfejeren, hvis du er i tvivl om, hvordan din skorsten har det.

Hvem skal betale?

Du betaler for skorstensfejningen via ejendomsskatten ud fra det, jeg som skorstensfejermester indberetter.

Tilmelding/afmelding

Skal ske direkte til skorstensfejeren i Odense. På nedenstående telefon nr.

Andet skorstensfejer-arbejde

  • Skorstensfejerordningen omfatter mere end skorstensfejning. Skorstensfejeren kan for eksempel også tilbyde:
  • Rensning af brændeovne og centralkedler
  • Udfræsning af skorstene
  • Brandtilsyn
  • Råd & vejledning i forbindelse med ændringer eller nye opsætninger.
  • Se også under ”andre ydelser

Alt skorstensarbejde, der rækker ud over den rutinemæssige fejning, er ikke opkrævet via ejendomsskatten, og skal derfor betales særskilt.

Kontakt Skorstensfejeren i Odense