40 16 56 62 mha@hyrdinden.dk

FAQ – de mest stillede spørgsmål

Skorstensfejerens daglige arbejde består bl.a. i rådgivning om skorstene, brændeovne, biobrændselsanlæg, halmfyringsanlæg mv. Her på siden har vi samlet de mest forekomne spørgsmål og svar.
Spørgsmålene og svarene er af general karakter. Afviger dit spørgsmål fra disse, kan svaret kræve en konkret vurdering og du bør derfor kontakte Skorstensfejeren i Odense. (klik på + for at læse svaret)

Spørgsmål: Hvor høj skal en skorsten være?

Svar: I det Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Her er det et “funktionskrav” der er gældende. Det vil sige at skorstenen skal have en højde så der bliver tilfredsstillende trækforhold og røgafkast. Dvs. at ovnen skal brænde rent og at naboerne ikke bliver generet af røg.

I Odense Kommune gælder dog flg:

”Aftrækssystemer fra anlæg til fyring med fast brændsel (brændeovns-og pejseskorsten m.m.), skal altid være højere end hele bygningens højeste punkt.

Dette gælder ved etablering i etagebebyggelse, tæt lav og åben lav bebyggelse. F.eks. parcelhuse, rækkehuse, dobbelthuse og sammenbyggede huse både bolig & erhverv.

OBS ! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben ALTID føres mindst 80 cm. over tagryg.
I det tidligere bygningsreglement var der et fast krav til skorstenshøjde på 80 cm. over tagryg. Dette krav sikrede i vidt omfang at skorstene gik fri af vindnedslag og røggener.

Et godt råd er derfor, at skorstenen altid føres et stykke over tagryg, – gerne 60 – 80 cm.

Spørgsmål: Jeg skal have ny skorsten. Hvor stort skal hullet være?

Svar: Skorstenens lysningsareal (hullet) skal svare til den samlede indfyrede effekt. Det er vigtigt at lysningsarealet passer til ovnen eller ovnene. Et forkert lysningsareal kan give en dårlig forbrænding. Generelt kan man sige at en skorsten med et lysningsareal på 175 cm2 (15 cm i diameter) kan bruges til 1 til 2 brændeovne. Lysningen arealet i skorstenen, bør altid være det samme som rørstudsen på anlægget. Skal der flere enheder til samme skorsten, så kontakt skorstensfejeren i Odense for råd.

Spørgsmål: Jeg har et gasfyr til min skorsten. Må jeg tilslutte en brændeovn til samme skorsten?

Svar: NEJ ! Brændefyring kan give anledning til en skorstensbrand, som kan få skorstenen til at “lukke” hvorved der kan ske en eksplosion og/eller en alvorlig kulilteforgiftnings ulykke.

Spørgsmål: Jeg har et oliefyr til min skorsten. Må jeg tilslutte en brændeovn til samme skorsten?

Svar: JA ! det må du godt. Reglen er at skorstenens lysningsareal skal passe til den samlede indfyrede effekt. Som hovedregel kan en 15 cm. skorsten godt klare et oliefyr + en brændeovn. Hvis du er i tvivl kan du få din lokale skorstensfejermester til at beregne om lige netop din skorsten er stor nok.

Spørgsmål: Jeg skal have udskiftet mit gamle oliefyr. Må jeg tilslutte det nye oliefyr til samme skorsten som min brændeovn?

Svar: Nej! Det nye oliefyr skal have sin egen skorsten, og den skal være egnet til oliefyret.

Spørgsmål: Jeg har en brændeovn i mit hus. Må jeg bygge og tilslutte en åben pejs til samme skorsten?

Svar: NEJ ! Et åbent ildsted (pejs) må kun tilsluttes egen selvstændig skorsten. Dette er af sikkerhedsmæssige grunde, da der kan trænge kulilte fra et andet ildsted ud af pejsens spjæld. Ligeledes kan et åbent pejsespjæld virke forstyrrende på forbrændingen i en brændeovn hvis denne er til samme skorsten ( “Falsk træk”)

Spørgsmål: Må man selv slutte en brændeovn til skorstenen?

Svar: JA ! det må man godt. Man skal naturligvis montere den iht. bestemmelserne i bygningsreglementet. Når ovnen er monteret skal skorstensfejermesteren underrettes herom. PS. Husk der skal en murbøsning i aftrækshullet i skorstenen. Murbøsningen må ikke være dybere end skorstens ens tykkelse.

Spørgsmål: Må men selv montere en stålskorsten?

Svar: JA ! det må man godt. Men ligesom med en brændeovn skal den opstilles efter reglerne i bygningsreglementet og monteringsvejledningen. Dvs. den skal overholde afstanden fra ydersiden til brændbart materiale. Man skal også huske at skorstensfejeren skal kunne feje skorstenen. Der skal være sikker adgang til fejning af skorstenen. Det er derfor nødvendig enten at monterer en renselem på skorstenen lige under tag, eller tagtrin på taget. Hvis skorstenen ude i det fri er meget høj – over 2 meter – bør den sikres med barduner, så den ikke knækker i blæsevejr (se monteringsvejledningen). Ligeledes skal den forsynes med et rensedæksel. HUSK at skorstensfejermesteren skal underrettes når skorstenen er monteret. Han skal syne og godkende den, hvorefter den bliver tilmeldt til lovpligtig fejning. PS ! Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller der ikke længere er godkendt til brug for en brændeovn. OBS OBS !! CE-mærkede stålskorstene kan have andre afstandskrav end beskrevet ovenfor. Det skal fremgå af CE-mærkningens koder hvad der gælder for den pågældende skorsten.

Spørgsmål: Hvad er afstanden fra en brændeovn til brandbart materiale eks. en dørkarm?

Svar: Afstanden er til brandbart materiale er beskrevet ved CE-mærkninger (se monteringsvejledningen).  Kendes den ikke er afstanden altid 50 cm fra den udvendige side af ildsteder til brændbart materiale i væg og loft, (bl.a. dørkarme) ved vandrette røgrør dog 30 cm og 22,5 cm for lodrette rør. Ved murede pejse måles afstanden fra ildstedets indvendige side. Pejse og brændeovne, der er udført i overensstemmelse med DS 887, Brændeovne, kan dog opstilles i de mindsteafstande fra brændbart materiale, der fremgår af kontrolmærket/monteringsvejledningen. Ovennævnte afstande gælder ikke til fodpaneler og kontakter der er placeret under brandkammeret.

Spørgsmål: Hvis jeg ikke kan overholde sikkerhedsafstanden fra min brændeovn til brændbart materiale (f.eks. en trævæg), må jeg så bygge en halvvæg op imellem ovn og trævæg?

Svar: Ja , det må du gerne hvis halvvæggen er min. 7,5cm gasbeton eller 10 cm mursten og der er mellemrum mellem halvvæg og brandbarvæg. Godt råd kontakt skorstensfejeren i Odense.

Spørgsmål: Gælder der særlige regler for el-installationer, kontakter o.l.?

Svar: El-installationer stikkontakter o.lign. er brændbart materiale, og skal derfor overholde de samme afstandskrav.

Spørgsmål: Må min brændeovn stå op ad en skillevæg af gipsplader?

Svar: Gipsplader er Klasse-1 beklædning, og skal overholde samme afstandskrav som brændbart materiale, også selvom de er monteret på stålrigler. Der findes alternativer til gipsplader mht. brandsikkerhed. F.eks. “Masterboard”  el. Scandibord”  få altid pruduktbladet med så det kan ses hvor meget vedvarende varme pladen kan tåle.

Spørgsmål: Må jeg gemme min skorsten bag en beklædning?

Svar: NEJ ! med mindre beklædningen kan afmonteres. Det hedder i bygningsreglementet at en skorsten skal være tilgængelig for udvendig eftersyn. (der tænkes især på syn efter en skorstensbrand) Skalmuring af en elementskorsten betragtes som skorstenens yderside.

Spørgsmål: Må jeg sætte en brændeovn til en skorsten hvortil der i forvejen er emhætte fra mit køkken?

Svar: NEJ ! Emhætten giver overtryk i skorstenen når den er i drift, hvilket giver risiko for dårlig forbrænding og evt. kulilteudslip

Spørgsmål: Jeg kunne godt tænke mig en brændeovn i min stue, men skorstenen står bag en entré i en anden stue. Må jeg føre et røgrør over entreén?

Svar: JA ! men røret skal afskærmes så man ikke uforvarent kan komme til at lægge brændbart materiale op ad/på røret. Sikkerhedsafstanden på 30 cm. fra rørets ydersider skal overalt overholdes. Ligeledes skal røret være forsynet med rensedæksler og det skal kunne synes. OBS ! Fritagelse for afskærmning kan vurderes af skorstensfejeren i Odense.

Spørgsmål: Hvor stor skal pladen under min brændeovn være?

Svar: Pladen skal være af ubrændbart materiale, f.eks. jernplade, fliser eller lignende, og være under hele ovnen og den skal gå mindst 30 cm. frem foran ovnen og mindst 15 cm. ud til hver side for ovnens åbning. For åbne ildsteder (pejse) gælder at pladen skal gå mindst 50 cm. ud foran pejsen.

Spørgsmål: Om sommeren når det er meget varmt ude, lugter min skorsten. Hvad er årsagen til det?

Svar: “Skorstenstrækket” – den naturlige opdrift i skorstenen – bestemmes af forskellen i temperaturen inde i skorstenen og ude i det fri, jo koldere det er udenfor i forhold til inde i skorstenen, desto bedre “trækker” skorstenen. Om sommeren i varmt vejr kan det forekomme at luften inde i skorstenen er koldere end udenfor. I sådan en situation “trækker” skorstenen den “forkerte” vej (kold luft er som bekendt tungere end varm luft) Luften der kommer ud i stuen vil indeholde duftstoffer af sod og tjære. Man kan forebygge dette ved at holde alle spjæld, luftrosetter og låger på sin brændeovn eller pejs helt tæt tillukket.

Spørgsmål: Hvordan undgår jeg løbesod?

Svar: Løbesod eller kondens opstår når røgen der ledes ind i skorstenen afkøles så meget (til 60 °C) at den kan dugge på indersiden af skorstenen. Heraf kan man slutte at det gælder om at have en varm skorsten.
En varm skorsten opnår man ved enten at sende meget varm røg ind i skorstenen eller at holde skorstenen så isoleret at røgen ikke når sit dugpunkt.
At sende varm røg ind i skorstenen koster energi, derfor man bør foretrække at isolere. Der findes på markedet flere forskellige metoder. Alle skorstensfejere kan rådgive om dette problem.

Spørgsmål: Hvis jeg udskifter min gamle brændeovn med en ny, skal jeg så anmelde det til skorstensfejermesteren?

Svar: Ja ! Nye brændeovne, udskiftning af brændeovne, montering af pejseindsats, udskiftning af skorsten m.v. Skal anmeldes til den lokale skorstensfejermester, der så foretager syn og tilmelding af den nye/ændrede installation.

Spørgsmål: Hvis jeg anskaffer en brændeovn med vandtank, hvordan skal den så sikres?

Svar: En brændeovn med vandtank må aldrig sluttes til et system der er sikret med trykekspansion. Man bør altid undersøge hvordan ens varmesystem er sikret inden man foretager tilslutninger, som f.eks en brændeovn med vandtank. Hvis den vandkølede hedeflade i brændeovnen er større end 0,4 m2, skal der være en særskilt sikkerhedsledning, som forbinder varmelegemets top med en åben ekspansionsbeholder. Sikkerhedsledningen skal være uafspærrelig og have stadig stigning. Sikkerhedsledningen må ikke overstige 20 meter. Hvis den vandkølede hedeflade er mindre end 0,4 m2, tillades det, at forbindelsen til den åbne ekspansion etableres gennem eksisterende returledning, hvis der gennem denne er uafspærrelighed mellem varmelegmet og ekspansionsbeholder. Hvis du er i tvivl, så kontakt skorstensfejeren i Odense. En forkert tilslutning kan være livsfarlig.

Spørgsmål: Hvad er biobrændsel til et biobrændselsanlæg?

Svar: Biobrændsel er f.eks.: Træpiller, træflis, korn, frugtsten eller andre tilsvarende faste biobrændsler. Det er ikke kul og koks.

Spørgsmål: Må en biobrændselskedel have trykekspansion?

Svar: Det kommer helt an på hvilken kedel der opsættes. Kedlen/anlægget skal være godkendt til trykekspantion.

Spørgsmål: Må der opbevares træpiller i løs vægt i fyrrummet til mit biobrændselsanlæg?

Svar: Nej, aldrig i løs vægt, men der må gerne opbevares træpiller i lukkede sække. Det er nemlig støvet fra træpillerne man skal undgå.

Spørgsmål: Skal der søges om byggetilladelse ved opstilling af biobrændselsanlæg?

Svar: Biobrændselsanlæg under 60 kW som opstilles i boliger skal ikke søge byggetilladelse, men skorstenen skal tilmeldes til fejning hos Skorstensfejeren i Odense. Større anlæg eller anlæg i stalde, lader, erhvervsbygninger eller bygninger med let antændeligt oplag, kræver næsten altid byggetilladelse. Du bør derfor altid spørge din kommune, og du bør anskaffe dig Brandteknisk vejledning nr. 32 Om biobrændselsanlæg. Skorstensfejeren i Odense skal altid underrettes.

Spørgsmål: Hvordan laver jeg et brandsikkert loft REI 60 (BD 60)

Svar: Et eksempel kan være nedestående.

 

loft

 

Kontakt Skorstensfejeren i Odense